Synced

Synkronisera valfria data mellan dina bolag i Business Central

Uppdatera dina register i alla bolag

Med Synced håller ni enkelt era register i synk mellan bolagen. Till exempel artiklar och priser till ett bolag och kunder till ett annat.

Nyckelfunktioner

Obegränsat med uppsättningar

Ni kan sätta upp valfritt antal synkroniseringar.
Dessa kan vara till ett eller flera bolag.
Välj vilka fält som ska ingå, ange mallar som ska appliceras i mottagande bolag. Filtrera på valfria värden.

 

Automatiska flöden

Möjlighet att låta synk ske omedelbart. Inte möjligt vid filtrering av register.

Schemaläggning av jobb eller realtid

Välj att schemalägga synkroniseringen. Detta möjliggör filtrering av nyskapade objekt.

Multiplicering av värden

Ange tex ett påslag av 10% vid synkning av prislistor till dotterbolag.

Mallar vid nya poster

Valfri mall i mottagande bolaget.