Settled

Avräkning på modernt sätt – få full kontroll på din verksamhet

Minska arbetsbördan och få bättre överblick

Med Settled hanterar ni enkelt avräkning till era medlemmar och externa leverantörer. Det går enkelt att blanda orderimport från flera försystem och samfakturera.

Via projektmodulen som är utökad för att klara fakturering av importerade order/fakturor får ni bra överblick på era projekt.

Nyckelfunktioner

Import av dokument/transaktioner

Settled stödjer import av offert, order och fakturor. Både för försäljning och inköp.
Ekonomiska transaktioner kan importeras som journal eller faktura. 

Bilagor som bilder eller pdf kan kopplas till order och bifogas vid fakturering.

Avräkning

 • Fasta och rörliga kostnader.
 • Inställningar per leverantör/resurs
 • Förhandsgranskning
 • Utgifter per leverantör/resurs
 • Förskott
 • Negativa avräkningar

Projektkoppling

Vid import av order/fakturor/avräkningstransaktioner med projektnr skapas projekttransaktioner för dessa för enkel överblick i projekten.

Projektdatan kan även enkelt synkas till externa system för uppföljning.

Förhandsgranskning

Settled ger möjlighet att omedelbart granska kommande avräkningar. Ingen inbehandning transaktioner eller liknade behövs.

Allt är direkt tillgänglig med koppling till ursprungsdokumenten för enkel uppföljning.

Synkronisering med valfria system

Välj vilken data som synkroniseras och när.

Tex förändring av kundregister till två försystem, dimensioner till andra och fakturerings/betalningshändelser till sina ursprungssystem.

Full loggning/spårbarhet

All import och behandling av importerade dokument, bokföring, betalning mm sparas i en transaktionslogg så ni enkelt kan spåra alla händelser.

Obegränsat med systemanslutningar

Ni kan sätta upp valfritt antal försystem och individuellt styra vad som ska hända vid import (leverans, fakturering, synkronisering mm.).

Exempel på försystem kan vara Tracs Flow, Opter, Next, eller Tapnet.

Automatiska flöden

Välj vad som ska hända vid import. Tex att order från Tracs Flow ska levereras, faktura från Next ska bokföras och en inköpsorder ska skickas på sakgranskning.

Schemaläggning av jobb

Välj att senarelägga tex utskrift av dokument, inbehandling av filer mm. för att göra systemet ännu mer responsivt.

Ankomsregistrering

Ankomstregistrering av flera olika dokumenttyper.

 • Inköpsfakturor
 • Försäljningsorder
 • Transportorder
 • Avräkningar
 • Ej kvitterade order